[1]
Z. Batur, M. Özçelik, ve U. Uluçınar, “B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Sıklığı Üzerine Bir Araştırma”, sobibder, c. 4, sy 7, ss. 597–617, Tem. 2021.