Çaplı, M. ve Çelikay Söyler, H. (2024) “Boşanmış ve Evli Kadınlarda Depresyon, Anksiyete, Stres, Duygusal Yalnızlık ve Sosyal Kaygının Karşılaştırılması”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), ss. 55–73. doi: 10.26677/TR1010.2024.1363.