Türk, B. (2023) “Klinik Olmayan Örneklemde Travma Sonrası Büyüme ile Duygu İfade Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 6(11), ss. 1491–1502. doi: 10.26677/TR1010.2023.1327.