Terzioğlu, Özge P., Çelikay Söyler, H. ve Menekşe, Özgecan (2023) “Çocukluk Çağı Travmalarının, Yalnızlık Duygusu ve Sosyal Anksiyete ile İlişkisi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), ss. 160–182. doi: 10.26677/TR1010.2023.1177.