Hartavi, S. ve Çelikay Söyler, H. (2022) “COVİD-19 Pandemi Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Sıkıntı, Tükenmişlik ve Hijyen Davranışlarının İncelenmesi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(11), ss. 1603–1617. doi: 10.26677/TR1010.2022.1119.