ERTİN, G. (2022) “Tarihte İstanbul Adaları (İlkçağdan-1923’e Kadar)”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(6), ss. 825–841. doi: 10.26677/TR1010.2022.994.