Kılıç, C. ve Çakmak Karapınar, D. (2021) “Göçmen Kadınların Erzurum’da Yaşadığı Göçmenlik Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), ss. 937–951. doi: 10.26677/TR1010.2021.808.