Vurdu, S. A. (2021) “Dış Ticarette Blokzincir Uygulamaları”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), ss. 924–936. doi: 10.26677/TR1010.2021.807.