Türe, A. (2021) “Picasso ve Braque’nin Kübizm’e Etkileri”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), ss. 889–902. doi: 10.26677/TR1010.2021.805.