Tekin, Y. (2021) “Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Turizm Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), ss. 876–888. doi: 10.26677/TR1010.2021.804.