Parlak, N. (2021) “Bağımsız Denetçi Değişikliğinin Belirleyicileri: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), ss. 860–875. doi: 10.26677/TR1010.2021.803.