Demirağ Çakıcı, E. ve Yılmaz, K. G. (2021) “Uluslararası Pazarlarda Hedef Pazar Seçimi Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), ss. 833–849. doi: 10.26677/TR1010.2021.801.