Özdemir, O. ve Çevikalp, S. (2021) “Fourier Birim Kök Testleri Temelinde Ekolojik Açık, Ekonomik Büyüme ve Özel Sektör Kredilerinin Analizi: Türkiye Örneği”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), ss. 815–832. doi: 10.26677/TR1010.2021.800.