Eşiyok, H. ve Gülcan, B. (2021) “Türkiye’de Yabancı Uyruklu Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Turist Davranışları”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), ss. 791–814. doi: 10.26677/TR1010.2021.799.