Civelek, M. ve Civelek, P. (2021) “Turizm Bağlamında Çocukların Tatil Algılarına İlişkin Çağrışımların Resimsel Analizi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), ss. 771–790. doi: 10.26677/TR1010.2021.798.