Batur, Z., Özçelik, M. ve Uluçınar, U. (2021) “B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Sıklığı Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(7), ss. 597–617. doi: 10.26677/TR1010.2021.788.