Kırmızıkuşak, D. ve Yaman, M. (2021) “Fonksiyonel Bir Gıda: Zeytinyağı”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(6), ss. 587–596. doi: 10.26677/TR1010.2021.737.