Kayrak, Melike Ecem, ve Hande Çelikay Söyler. 2024. “Çocukluk Döneminde Annesi Çalışan Ve Çalışmayan Yetişkin Bireylerin Duygusal Zekâ, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Özgüvenlerinin Karşılaştırılması”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 7 (3):205-23. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1372.