Türk, Burcu. 2023. “Klinik Olmayan Örneklemde Travma Sonrası Büyüme Ile Duygu İfade Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 6 (11):1491-1502. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1327.