Terzioğlu, Özge Pınar, Hande Çelikay Söyler, ve Özgecan Menekşe. 2023. “Çocukluk Çağı Travmalarının, Yalnızlık Duygusu Ve Sosyal Anksiyete Ile İlişkisi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 6 (2):160-82. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1177.