Hartavi, Selim, ve Hande Çelikay Söyler. 2022. “COVİD-19 Pandemi Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Sıkıntı, Tükenmişlik Ve Hijyen Davranışlarının İncelenmesi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 5 (11):1603-17. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1119.