ERTİN, Gaye. 2022. “Tarihte İstanbul Adaları (İlkçağdan-1923’e Kadar)”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 5 (6):825-41. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.994.