Kılıç, Cengiz, ve Derya Çakmak Karapınar. 2021. “Göçmen Kadınların Erzurum’da Yaşadığı Göçmenlik Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (9):937-51. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.808.