Vurdu, Selahattin Armağan. 2021. “Dış Ticarette Blokzincir Uygulamaları”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (9):924-36. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.807.