Türe, Ahmet. 2021. “Picasso Ve Braque’nin Kübizm’e Etkileri”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (9):889-902. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.805.