Tekin, Yasemin. 2021. “Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü Ve Turizm Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (9):876-88. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.804.