Parlak, Neşegül. 2021. “Bağımsız Denetçi Değişikliğinin Belirleyicileri: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (9):860-75. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.803.