Demirağ Çakıcı, Ezgi, ve Kadri Gökhan Yılmaz. 2021. “Uluslararası Pazarlarda Hedef Pazar Seçimi Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (9):833-49. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.801.