Özdemir, Onur, ve Sedef Çevikalp. 2021. “Fourier Birim Kök Testleri Temelinde Ekolojik Açık, Ekonomik Büyüme Ve Özel Sektör Kredilerinin Analizi: Türkiye Örneği”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (9):815-32. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.800.