Eşiyok, Halime, ve Bilgehan Gülcan. 2021. “Türkiye’de Yabancı Uyruklu Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Turist Davranışları”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (9):791-814. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.799.