Civelek, Makbule, ve Perihan Civelek. 2021. “Turizm Bağlamında Çocukların Tatil Algılarına İlişkin Çağrışımların Resimsel Analizi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (9):771-90. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.798.