Batur, Zekeriya, Mine Özçelik, ve Ufuk Uluçınar. 2021. “B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Sıklığı Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (7):597-617. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.788.