Kayrak, M. E., & Çelikay Söyler, H. (2024). Çocukluk Döneminde Annesi Çalışan ve Çalışmayan Yetişkin Bireylerin Duygusal Zekâ, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Özgüvenlerinin Karşılaştırılması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(3), 205–223. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1372