Çaplı, M., & Çelikay Söyler, H. (2024). Boşanmış ve Evli Kadınlarda Depresyon, Anksiyete, Stres, Duygusal Yalnızlık ve Sosyal Kaygının Karşılaştırılması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 55–73. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1363