Türk, B. (2023). Klinik Olmayan Örneklemde Travma Sonrası Büyüme ile Duygu İfade Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(11), 1491–1502. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1327