Terzioğlu, Özge P., Çelikay Söyler, H., & Menekşe, Özgecan. (2023). Çocukluk Çağı Travmalarının, Yalnızlık Duygusu ve Sosyal Anksiyete ile İlişkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 160–182. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1177