Hartavi, S., & Çelikay Söyler, H. (2022). COVİD-19 Pandemi Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Sıkıntı, Tükenmişlik ve Hijyen Davranışlarının İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(11), 1603–1617. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1119