ERTİN, G. (2022). Tarihte İstanbul Adaları (İlkçağdan-1923’e Kadar). Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(6), 825–841. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.994