Kılıç, C., & Çakmak Karapınar, D. (2021). Göçmen Kadınların Erzurum’da Yaşadığı Göçmenlik Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 937–951. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.808