Vurdu, S. A. (2021). Dış Ticarette Blokzincir Uygulamaları. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 924–936. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.807