Türe, A. (2021). Picasso ve Braque’nin Kübizm’e Etkileri. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 889–902. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.805