Tekin, Y. (2021). Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Turizm Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 876–888. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.804