Demirağ Çakıcı, E., & Yılmaz, K. G. (2021). Uluslararası Pazarlarda Hedef Pazar Seçimi Üzerine Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 833–849. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.801