Civelek, M., & Civelek, P. (2021). Turizm Bağlamında Çocukların Tatil Algılarına İlişkin Çağrışımların Resimsel Analizi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 771–790. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.798