Batur, Z., Özçelik, M., & Uluçınar, U. (2021). B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Sıklığı Üzerine Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(7), 597–617. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.788