(1)
Kayrak, M. E.; Çelikay Söyler, H. Çocukluk Döneminde Annesi Çalışan Ve Çalışmayan Yetişkin Bireylerin Duygusal Zekâ, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Özgüvenlerinin Karşılaştırılması. sobibder 2024, 7, 205-223.