(1)
Türk, B. Klinik Olmayan Örneklemde Travma Sonrası Büyüme Ile Duygu İfade Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. sobibder 2023, 6, 1491-1502.