(1)
ERTİN, G. Tarihte İstanbul Adaları (İlkçağdan-1923’e Kadar). sobibder 2022, 5, 825-841.