(1)
Kılıç, C.; Çakmak Karapınar, D. Göçmen Kadınların Erzurum’da Yaşadığı Göçmenlik Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. sobibder 2021, 4, 937-951.