(1)
Özdemir, O.; Çevikalp, S. Fourier Birim Kök Testleri Temelinde Ekolojik Açık, Ekonomik Büyüme Ve Özel Sektör Kredilerinin Analizi: Türkiye Örneği. sobibder 2021, 4, 815-832.